PROGRAM KLUB – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dzień dobry,

Z ogromnym zapałem pragniemy przedstawić Państwu możliwość dofinansowania dla klubów sportowych
skoncentrowanych na pracy z młodzieżą. W ramach programu “PROGRAM KLUB”, prowadzonego przez Krajowe
Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS) i finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, otwierają się nowe horyzonty dla rozwijania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zakres i cel wsparcia:

 • Program ten ma na celu nie tylko wspieranie aktywności fizycznej, ale również inwestycję w kapitał ludzki i
  infrastrukturę sportową. Jego budżet wynosi 75.000.000 zł, z maksymalnym wsparciem do 95% kosztów kwalifikowalnych:
 • Do 10.000 zł na wsparcie jednej sekcji sportowej,
 • Do 15.000 zł na wsparcie więcej niż jednej sekcji.

Kto może aplikować?

 • Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia),
 • Uczniowskie kluby sportowe,
 • Kluby, które prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata,
 • Kluby, które w ostatnich dwóch latach otrzymały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.

Na co można uzyskać wsparcie?

 • Wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,
 • Organizacja obozów sportowych,
 • Zakup sprzętu sportowego.
 • Dodatkowe informacje:
 • Wkład własny wynosi minimalnie 5% wartości projektu,
 • Obozy sportowe muszą trwać powyżej 5 dni,
 • Uczestnicy muszą przejść testy sprawnościowe i wyniki należy wprowadzić do Narodowej Bazy Talentów.

Termin składania wniosków:
23 kwietnia 2024

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w Personal Development & European Projects. Nasze doświadczenie i
skuteczność w pozyskiwaniu dotacji są gwarancją, że Państwa aplikacja będzie kompleksowo przygotowana i
skuteczna. Jesteśmy gotowi pomóc w każdym etapie – od analizy wymagań, przez przygotowanie projektu, aż po finalizację procesu aplikacyjnego oraz archiwizację dokumentów.

Nie przegapcie tej wspaniałej okazji do rozwoju i wsparcia młodzieży przez sport. Skontaktujcie się z nami, aby rozpocząć proces projektowy i zamienić marzenia w rzeczywistość.

Facebook
Instagram