Sport Dla Wszystkich I i II edycja – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dzień dobry.

Szanowni Państwo,
Z wielką radością informujemy o wyjątkowym programie „Sport Dla Wszystkich”, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ten innowacyjny projekt ma na celu rozwijanie sportu i kultury fizycznej wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, z akcentem na wsparcie dla organizacji pozarządowych.

Podstawowe Informacje o Programie:

  • Budżet: Do 30.000 zł na projekt.
  • Wkład Własny: Minimum 5%, dopuszczalny wkład osobowy lub rzeczowy.
  • Czas Trwania Projektu: Od 1 stycznia do 31 grudnia 2024.
  • Wysokość Wsparcia: Maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych.

Kto Może Aplikować?:

  • Program jest otwarty dla organizacji pozarządowych, które w ramach swojej działalności statutowej zajmują się upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w regionie.

Możliwości Finansowania:

  • Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu.
  • Projekty skupiające się na aktywności fizycznej w rodzinie oraz różnych grupach społecznych.
  • Stymulowanie aktywności społecznej w obszarze sportu.
  • Współpraca ze szkołami i lokalnymi podmiotami w organizacji zajęć sportowych.
Facebook
Instagram