Fundacja PGNiG

Dzień dobry,

Z wielką radością informujemy o możliwościach, które otwiera przed Państwem Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W duchu wsparcia dziedzictwa narodowego, kultury, nauki i edukacji, Fundacja ta stała się znaczącym filarem dla inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój społeczny i intelektualny naszego społeczeństwa.

Fundacja PGNiG pokrywa 100% finansowania dla projektów, które niosą pomoc potrzebującym i promują kulturowe oraz naukowe dziedziny.

Oferowane wsparcie jest szeroko dostępne dla:

 • Organizacji pozarządowych,
 • Publicznych szkół i placówek edukacyjnych,
 • Muzeów, bibliotek, domów kultury,
 • Instytucji badawczych i sportowych,
 • Placówek opiekuńczych,
 • Jednostek samorządu terytorialnego.

  Na co można uzyskać wsparcie ?
 • Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarzeń teatralnych, muzycznych i filmowych.
 • Pozostałej działalności kulturalnej w kraju i zagranicą.
 • Działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych oraz działalności badawczo-rozwojowej.
 • Opieki nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrony zabytków, w tym w szczególności przemysłu gazowniczego, i muzeów.
 • Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Kultury fizycznej i sportu, z
  uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży.
 • Ochrony i promocji zdrowia.
 • Pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 • Ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, epidemii, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju jak i za granicą.
 • Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem projektów historyczno patriotycznych oraz kształtowania postaw obywatelskich.
 • Ekologii, ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego.
 • Dobroczynności i działalności charytatywnej.
 • Kultu religijnego.

Niezależnie od Państwa projektu – czy to działalność kulturalna, naukowa, sportowa, czy pomoc społeczna – Fundacja PGNiG jest gotowa wesprzeć te inicjatywy, które odzwierciedlają pasję do rozwijania naszego dziedzictwa i edukacji. W obliczu wyzwań związanych z procesem aplikacyjnym, firma Personal Development & European Projects, dzięki swojemu zaangażowaniu i sprawdzonym metodom, jest już przygotowana, aby zagwarantować skuteczność w pozyskiwaniu dotacji. Jesteśmy tutaj, by pomóc Państwu w szczegółowej analizie kryteriów i opracowaniu aplikacji, która maksymalizuje szanse na sukces i otrzymanie pełnego wsparcia finansowego dla Państwa projektu oraz archiwizację dokumentów.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji – działaj teraz i rozpocznij transformację wizji w konkretne działania.

Facebook
Instagram