Mikro Granty I i II edycja – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Mikro Granty: Rozwijanie Aktywności Fizycznej wśród Dzieci i Młodzieży W ramach programu “Mikro Granty” operator kładzie nacisk na promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród najmłodszych. Jego celem jest zainspirowanie dzieci i młodzieży do regularnej aktywności fizycznej, oferując im równy dostęp do różnorodnych form ruchu i sportu.

Główne Cele Programu:

 • Upowszechnianie aktywności fizycznej: Motywowanie młodych ludzi do stałego uczestnictwa w zajęciach sportowych.
 • Wyrównywanie szans: Zapewnienie równego dostępu do zorganizowanych form aktywności, niezależnie od tła społeczno-ekonomicznego uczestników.
 • Promocja zdrowego stylu życia: Kształtowanie świadomości o korzyściach płynących z regularnego uprawiania sportu.
 • Wsparcie instytucjonalne: Rozwój kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
 • Inwestycja w kapitał ludzki: Wspieranie rozwoju umiejętności i talentów sportowych młodych osób.
 • Optymalne wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego: Umożliwienie samorządom lokalnym efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej.


Podstawowe Wymogi:

 • Maksymalna kwota dotacji: 20 tys. zł na jedno zadanie.
 • Limit wsparcia na organizację: do 5 zadań.
 • Wymagany wkład własny: minimum 5% całkowitych kosztów zadania.

Wspierane Inicjatywy:

 • Otwarte zajęcia sportowe.
 • Turnieje i konkursy sportowe.
 • Eventy i inne wydarzenia promujące kulturę fizyczną.
 • Skierowane wyłącznie do dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Program Mikro Granty II to nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim inwestycja w zdrową przyszłość naszych dzieci. Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania wniosków i dołączenia do ruchu na rzecz aktywności fizycznej młodego pokolenia.

Facebook
Instagram