Fundacja Tauron

Dzień dobry,

Z radością przekazujemy informację o otwartym naborze do programu grantowego Fundacji Tauron, który stanowi wyjątkową szansę na realizację projektów służących dobru publicznemu. Fundacja Tauron, z zaangażowaniem wspierająca inicjatywy w szerokim zakresie działań – od edukacji i nauki, poprzez kulturę i sztukę, aż po ochronę środowiska i dziedzictwa narodowego – oferuje teraz pełne wsparcie finansowe dla Państwa projektów.

Zasady są jasne i klarowne:

  • Rodzaj wsparcia: Dotacja lub stypendium.
  • Finansowanie: 100% kosztów projektu, bez konieczności wkładu własnego.
  • Wysokość wsparcia: Do 10% kwoty określonej w preliminarzu fundacji na dany rok.
  • Kto może aplikować: Każda osoba fizyczna lub prawna z projektami na rzecz dobra publicznego.

Fundacja Tauron szczególnie ceni sobie projekty, które:

  1. Tworzą programy stypendialne i edukacyjne, podnoszące jakość nauczania.
  2. Wyrównują szanse edukacyjne, promują talenty i uzdolnienia.
  3. Wspierają działalność zbieżną z celami Fundacji, zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.
  4. Wspierają kampanię prospołeczne, szkoleniowe i informacyjne.
  5. Organizują imprezy edukacyjne, sportowe i kulturalne.
  6. Wspierają inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Równie ważne jest dla Fundacji Tauron wsparcie projektów, które działają na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju gospodarczego, a także tych, które wzbogacają społeczność poprzez sztukę, kulturę i wolontariat. W przypadku, gdy Państwa projekt przekracza kwotę 50.000 zł, Fundacja zachęca do ponownego aplikowania po dwóch latach, co pozwala na ciągłość wsparcia dla Państwa inicjatyw.

Działaj teraz i skorzystaj z możliwości, jakie oferuje Fundacja Tauron.

Nie wahaj się skontaktować z Personal Development & European Projects, aby rozpocząć proces przechodzenia przez projekt od początku do końca. Jesteśmy tutaj, aby Państwa wspierać i pomóc w pełnym wykorzystaniu waszego potencjału poprzez profesjonalne i kompleksowe usługi które świadczymy na rynku od lat.

Facebook
Instagram