Fundusze Unijne i Rządowe

Kancelaria działa we wszystkich segmentach oraz dziedzinach gospodarki, nie mając ograniczeń, poszerzając nieustannie horyzont, poprzez rozwój, dzięki czemu cieszymy się ogromnym zaufaniem oraz uznaniem w całym kraju współpracując m.in z Instytucjami Państwowymi, Szkołami, Fundacjami, Klubami Sportowymi, Przedsiębiorcami, Rolnikami oraz Osobami Prywatnymi.

Mediator Rodzinny

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację Sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym. Mediator jest bezstronną osobą, która wspiera strony w spokojnym przedstawieniu swoich racji i argumentów, we wzajemnym wysłuchaniu, a następnie w odnalezieniu wspólnych interesów. Na tej podstawie mediator wspiera strony w wypracowaniu możliwych rozwiązań.

Certyfikacja - Centrum Szkoleń Prawnych dr. Grzegorz Frączek.

Instruktor Terapii Uzależnień

Instruktor ds.terapii uzależnień, zawód z kategorii średniego personelu medycznego, wymagający wiedzy terapeutycznej, ale również wiedzy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Certyfikacja - Ministerstwo Edukacji Narodowej - kod. 325903

Praktyk Wsparcia Emocjonalnego

Wsparcie Emocjonalne dla osób doświadczających trudności oraz kryzysu.

Certyfikacja - Polski Instytut Otwartego Dialogu
WHO - Światowa Organizacja Zdrowia.

Terenowy Interwent Kryzysowy

Pomoc doraźna z dojazdem do osoby doświadczającej kryzysu / zaostrzenie objawów choroby - 24h/7d ( w promieniu +- 200 km od m. Leszno - Wielkopolska )

Asystent Zdrowienia

Asystent zdrowienia poprzez własne doświadczenie kryzysu mentalnego,następnie proces terapii, a także dodatkowo posiadając specjalistyczną merytoryczną wiedzę, wspiera proces zdrowienia innych osób doświadczających kryzysu.

Certyfikacja - Polski Instytut Otwartego Dialogu

Facebook
Instagram