Sport na start – Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego

Dzień dobry,

Z entuzjazmem informujemy o możliwościach, jakie otwiera przed Państwem program “Sport na start”, zainicjowany
przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. Jesteśmy przekonani, że ten program jest
idealnym rozwiązaniem dla instytucji i organizacji dążących do promowania aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród młodzieży.

Program “Sport na start” ma na celu wspieranie projektów sportowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych w gminach do 25 tys. mieszkańców. Z rocznym budżetem wynoszącym 1.200.000 zł, Fundacja BGK zapewnia 100% dofinansowanie do maksymalnie 20.000 zł na projekt.
Oto kluczowe informacje dotyczące programu:

  • Rodzaj wsparcia: Dotacja,
  • Finansowanie: Zaliczka,
  • Czas trwania projektu: 2-3 miesiące (1.09-30.11.2024),
  • Odbiorcy: Jednostki samorządu terytorialnego, publiczne szkoły podstawowe, fundacje i stowarzyszenia rejestrowe, kluby sportowe, domy kultury.
  • Cele szczegółowe programu obejmują:
  • Zachęcanie młodych ludzi do aktywności fizycznej,
  • Edukacja przez sport i zabawę,
  • Kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku,
  • Popularyzacja rywalizacji opartej o odpowiedzialność i sprawiedliwość,
  • Wsparcie w zakupie sprzętu sportowego.

Z naszą firmą Personal Development & European Projects, proces projektowy stanie się jasny i skuteczny. Nasze doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji jest gwarancją, że Państwa projekt otrzyma niezbędne wsparcie. Zachęcamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli pomóc w analizie kryteriów i przygotowaniu wygrywającego projektu.

Termin składania wniosków: 7 maja 2024.

Facebook
Instagram