Program Grantów – Fundacji LOTTO

Dzień dobry,

Z radością informujemy, że Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, znana z zaangażowania w rozwojowe projekty społeczne, rozpoczyna nabór wniosków – prognozowana data rozpoczęcia tj. 15.01.2024, w ramach ciągłego procesu aplikacyjnego. Program jest otwarty dla szerokiego spektrum inicjatyw non-profit, od sportu i kultury po edukację i ekologię, zapewniając 95% finansowanie przy 5% wymaganym wkładzie własnym.

Kto może złożyć wniosek?
– Instytucje non-profit:

 • Stowarzyszenia, fundacje
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Kluby sportowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Domy kultury
 • Biblioteki
 • Szpitale
 • Parafie
 • Domy dziecka
 • Inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego
 • Fundacja nie przyznaje grantów osobom fizycznym, instytucjom nastawionym na zysk (np. spółki cywilne lub spółki prawa handlowego) oraz partiom politycznym

Jako instytucje non-profit, takie jak Stowarzyszenia, Szkoły, Kluby Sportowe, czy Jednostki Samorządu Terytorialnego, macie niepowtarzalną okazję do uzyskania wsparcia, które może praktycznie całkowicie pokryć koszty realizacji Waszego projektu. 

Fundacja LOTTO docenia i bierze pod uwagę zadeklarowaną wartość wkładu własnego oraz montaż finansowy projektu podczas procesu oceny.

Mając na uwadze, że proces projektowy może wydawać się skomplikowany, zwracamy się z ofertą wsparcia. 

Personal Development & European Projects specjalizuje się w udzielaniu pomocy organizacjom i osobom prywatnym w przygotowaniu wygrywających projektów od lat. 

Współpraca z nami przynosi skuteczne wyniki w pozyskiwaniu dotacji, co stanowi praktyczną gwarancję sukcesu.

Facebook
Instagram