Inicjatywa Aktywni+ – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Dzień dobry,

Z wielkim zadowoleniem informujemy o ambitnym programie „Aktywni+” organizowanym
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, skupionym na zwiększeniu uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.


Opis szczegółowy:

 • Wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego.
 • Zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące w życiu publicznym.
 • Podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.
 • Beneficjentami działań podejmowanych w ramach realizowanych projektów mogą być wyłącznie osoby w wieku 60 lat i więcej.
 • Na co można uzyskać wsparcie?
 • Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w
  aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w
  miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
 • Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
 • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
 • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Rozumiemy, że proces projektowy o środki finansowe może wydawać się wyzwaniem, dlatego z radością informujemy, że Personal Development & European Projects jest pionierem gotowym wspierać organizacje pozarządowe, biblioteki, kluby sportowe oraz placówki edukacyjne w uzyskaniu dotacji do 250.000 zł. Niezależnie od tego, czy celują Państwo w rozwój aktywności społecznej, partycypacji, włączenia cyfrowego, czy przygotowania do starości – nasze zaangażowanie w przygotowanie wniosku zapewni realne wsparcie finansowe dla Państwa projektu.


Zachęcamy do kontaktu z Personal Development & European Projects w celu rozpoczęcia procesu projektowego. Nie przegapcie przewidzianego terminu składania wniosków, który ustalony został na 21 lutego 2024 roku. Z naszym wsparciem, proces ten będzie płynny i efektywny, umożliwiając Państwu przyczynienie się do zwiększenia aktywności społecznej osób w wieku 60 lat i więcej!

Facebook
Instagram