Sport Akademicki – Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dzień dobry,

Z radością informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki otworzyło właśnie nabór wniosków w ramach programu “Sport Akademicki”, dedykowanego aktywizacji i promocji zdrowego stylu życia wśród młodzieży akademickiej. Z funduszem o wartości 14.000.000 zł na rok 2023, program ten oferuje do 95% (z 5% wkładem własnym) dofinansowania na realizację projektów ukierunkowanych na rozwój sportu i kultury fizycznej w środowiskach studenckich.

Kto może złożyć wniosek?

  • Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, które w ramach swej podstawowej działalności
    statutowej zajmują się upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej, w szczególności te o zasięgu
    ogólnopolskim posiadające odpowiednie struktury organizacyjne na poziomie ponadregionalnym i wojewódzkim.

Na co można uzyskać wsparcie? Program priorytetowo traktuje zadania ukierunkowane na:

  • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej.
  • Wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych.
  • Tworzenie warunków do rywalizacji sportowej na wszystkich typach uczelni.

Personal Development & European Projects, jest gotowy zapewnić Państwu wsparcie w przygotowaniu aplikacji, która spełnia wszystkie wymogi i maksymalizuje szanse na uzyskanie dofinansowania. Nasze doświadczenie i zaangażowanie to klucz do skutecznego pozyskania środków, które pozwolą na realizację Państwa ambicji w kształtowaniu aktywności studenckiej i promocji zdrowia.

Zachęcamy do niezwłocznego działania, aby wykorzystać tę wyjątkową szansę. Skontaktuj się z nami przed przewidywanym terminem składania wniosków – 16 stycznia 2024 – i pozwól Personal Development & European Projects pomóc w przekształceniu tej okazji w sukces Państwa projektu.

Facebook
Instagram