Program NOWEFIO – Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dzień dobry,

Z wielką radością pragniemy przedstawić Państwu nadzwyczajną okazję, jaką niesie ze sobą program NOWEFIO, zarządzany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO). Ten pionierski program ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne Polski, poprzez wsparcie samoorganizacji społecznej i wzmocnienie sektora obywatelskiego.

Oto kluczowe informacje o programie:

 • Budżet: 76.800.000 zł na rok 2024
 • Wysokość wsparcia: 100%
 • Wkład własny: 0%

Kto może aplikować?

 • Organizacje pozarządowe, kościoły, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie
  socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, a także spółki akcyjne i z ograniczoną
  odpowiedzialnością oraz kluby sportowe działające w sektorze non-profit.

Priorytety Programu:

 • Mikro-Inicjatywy: Dla małych organizacji i grup nieformalnych, wspieranie inicjatyw lokalnych.
 • Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego: Aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego.
 • Organizacje obywatelskie w życiu publicznym: Zwiększanie obecności i dialogu w życiu publicznym.
 • Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich: Poprawa zarządzania i budowanie strategii działania.

Termin składania wniosków:

 • Przewidywany termin dla kolejnych naborów: rok 2026

  W związku z tym, zachęcamy do skorzystania z pomocy Personal Development & European Projects. Nasze
  doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu dotacji to praktyczna gwarancja, że każdy wysiłek włożony w
  przygotowanie wniosku przyniesie wymierne rezultaty. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Państwu w dokładnym
  przeanalizowaniu kryteriów i przygotowaniu wygrywającego projektu, który wydobędzie pełny potencjał Państwa wizji.
  Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć transformację Państwa marzeń w rzeczywistość.

Z optymizmem i gotowością do wsparcia,
Przesyłamy serdeczność – Zespół Kancelarii PD&EP

Facebook
Instagram