Nabory ciągłe:

Fundacja Banku Pekao S.A

Dzień dobry. Z entuzjazmem informujemy o dynamicznie rozwijającym się projekcie Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona, który już teraz tworzy nowe możliwości rozwoju dla dzieci, młodzieży i całych społeczności. Z inspirującym zaangażowaniem, Fundacja przeznacza środki rzędu 1.000.000 zł rocznie, aby wspierać przedsięwzięcia, które są życiowym tchnieniem dla edukacji, nauki i kultury. Dzięki wsparciu …

Fundacja Banku Pekao S.A Read More »

Fundacja PGE

Dzień dobry, Z wielką radością informujemy o możliwościach rozwoju i wsparcia, które oferuje Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej. Z zaangażowaniem w tak szlachetne obszary jak nauka i edukacja, lecznictwo, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna oraz sport, Fundacja PGE staje się bastionem rozwoju i postępu. Mając na celu wsparcie działań, które odzwierciedlają GK PGE jako odpowiedzialnego …

Fundacja PGE Read More »

Polska Fundacja Narodowa

Dzień dobry. Z radością informujemy o możliwościach rozwoju projektów oświatowych, kulturalnych i naukowych, organizowanych przez Polską Fundację Narodową. Fundacja ta, działając z zamiłowaniem do podtrzymywania tradycji narodowej i rozwoju świadomości społecznej, dedykuje znaczące środki finansowe na inicjatywy zgodne z polskim dziedzictwem i przedsiębiorczością. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z osobowością prawną, których działalność rezonuje z …

Polska Fundacja Narodowa Read More »

Fundacja Tauron

Dzień dobry, Z radością przekazujemy informację o otwartym naborze do programu grantowego Fundacji Tauron, który stanowi wyjątkową szansę na realizację projektów służących dobru publicznemu. Fundacja Tauron, z zaangażowaniem wspierająca inicjatywy w szerokim zakresie działań – od edukacji i nauki, poprzez kulturę i sztukę, aż po ochronę środowiska i dziedzictwa narodowego – oferuje teraz pełne wsparcie …

Fundacja Tauron Read More »

Polska Spółka Gazownictwa

Dzień dobry. Z entuzjazmem informujemy o nowych perspektywach, jakie otwierają się dla Państwa organizacji w świetle programu wsparcia oferowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Celem Programu jest nie tylko zwiększenie znajomości marki poprzez budowanie świadomości i reputacji, ale także nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z kluczowymi interesariuszami. W tym kontekście, pragniemy zaoferować nasze usługi w przygotowaniu …

Polska Spółka Gazownictwa Read More »

Fundacja PGNiG

Dzień dobry, Z wielką radością informujemy o możliwościach, które otwiera przed Państwem Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. W duchu wsparcia dziedzictwa narodowego, kultury, nauki i edukacji, Fundacja ta stała się znaczącym filarem dla inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój społeczny i intelektualny naszego społeczeństwa. Fundacja PGNiG pokrywa 100% finansowania dla projektów, które niosą pomoc potrzebującym …

Fundacja PGNiG Read More »

Facebook
Instagram